"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

मिति २०७४ असार २८ गते नगरप्रमुख श्री सिंह बहादुर थापाले प्रथम नगर परिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको योजना