FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पुुनरावेदन समितिबाट सिफारीस भएका पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण भग्राहीहरुको १ हप्ता भित्र सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट सम्झौता गरी जिल्लास्थित शहरी विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन ।

पुुनरावेदन समितिबाट सिफारीस भएका  निम्नानुसारका पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण भग्राहीहरुको १ हप्ता भित्र सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट सम्झौता गरी जिल्लास्थित शहरी विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन ।

लम्पी स्कीन रोग सम्बन्धमा ।

लम्पी स्कीन रोग सम्बन्धमा

टेम्पो, अटो रिक्सा,ई-रिक्सा दर्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

टेम्पो, अटो रिक्सा,ई-रिक्सा दर्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।