FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
राइनास नगरपालिका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता नियमावलि, २०७४ 09/18/2017 - 16:31 PDF icon राइनास नगरपालिका पदाधिकारीहरूको आचार स‌‍हीता -2074.pdf
राइनास नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 09/18/2017 - 16:23 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली - 2074.pdf
राइनास नगरकार्यपालिकाको बैठक संञ्चालन सम्बन्धित बनेको विधेयक, २०७४ 09/18/2017 - 16:17 PDF icon नगर कार्यपालिकाको वैठक सम्बन्धित कार्यविधि -2074.pdf
राइनास नगरपालिकाको स्थानिय तहको रकम खर्च तथा बिनियोजन गर्न बनेको विधेयक, २०७४ 09/18/2017 - 16:12 PDF icon विनियोजन ऐनको नमुनाि.pdf
राइनास नगरपालिकाको स्थानिय तहको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलार्इ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७४ 09/18/2017 - 16:05 PDF icon स्थानीय तहको अर्थिक एेनको नमुना.pdf

Pages